GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pod nazwą:

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Osiek Jasielski.

W ramach programu realizowany będzie:

Moduł II – który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw.” opasek bezpieczeństwa” wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim prosi o zgłoszenie się osób zainteresowanych uczestnictwem w programie, w szczególności osób chętnych do otrzymania „opaski życia” w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu.

Zgłoszenia prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim pod nr telefonu: 789235948.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wparciem.

 

Program Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Uchwała Rady Gminy

Program osłonowy

Karta zgłoszeniowa