GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

Spotkanie w stylu Halloween

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025. Edycja 2023. Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+