GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

Program osłonowy w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość" w Gminie Osiek Jasielski na rok 2024