GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w 2024 roku

Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez GABINET PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNY MAGDALENA MACULAK