GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

O Nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim działa na podstawie Uchwały Nr X/36 Gminnej Rady Narodowej w Osieku Jasielskim z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – GOPS w Osieku Jasielskim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim jest jednostką organizacyjną Gminy Osiek Jasielski, prowadzącą swoją działalność statutową, mającą na celu umożliwienie mieszkańcom Gminy Osiek Jasielski przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.