GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

Kadra

KIEROWNIK

Ewa Cierlak
tel. 789 235 948

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIEGOWY

Główny Księgowy
Katarzyna Tomaszewska 

tel. 789235948

 

POMOC SPOŁECZNA

tel. 789235948

 

 Starszy pracownik socjalny
Jolanta Maguda

Miejscowości: Zawadka Osiecka, Załęże, Osiek Jasielski

 

Starszy pracownik socjalny
Anastazja Rolek

Miejscowości: Pielgrzymka, Świerchowa, Osiek Jasielski

 

Starszy pracownik socjalny
Iwona Urbaniec

Miejscowości: Czekaj, Mrukowa, Samoklęski

 

SPRAWY Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Asystent rodziny
Wioleta Ksyk

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

tel.  508015761

 

 Inspektor 
Danuta Pawlak

Miejscowości: Załęże, Samoklęski, Mrukowa, Czekaj

 

 Inspektor
Anna Gliwa

Miejscowości: Pielgrzymka, Świerchowa, Zawadka Osiecka, Osiek Jasielski

 

Referent 
Joanna Klimczak

Zaświadczenia do Programu Czyste Powietrze, Dodatek Osłonowy

 

Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie

tel. 789235948

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Jolanta Maguda