Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Świadczenia Rodzinne

Artykuły

 • Zasiłek rodzinny z dodatkami. "Zasada złotówka za złotówkę".

  Świadczenia te przyznaje się na wniosek udostępniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 674,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i 764,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Brane są pod uwagę dochody z 2020 roku na bieżący okres zasiłkowy tj. 2021/2022. Dochody te koryguje się na bieżąco jeżeli nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu.

   

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Zasiłek rodzinny z dodatkami. "Zasada złotówka za złotówkę".
 • Zasiłek pielęgnacyjny

  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.
  Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Zasiłek pielęgnacyjny
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy

  Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie.

  Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

   

  w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Fundusz alimentacyjny

  Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Fundusz alimentacyjny
 • Świadczenie rodzicielskie

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł:

  1. matce albo ojcu dziecka;
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
  3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
  4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.  

   

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Świadczenie rodzicielskie

Banery/Logo