Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - Sophia Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Artykuły

 • Ważne telefony

  • (13) 44 38 376 - Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie
  • 789 235 948 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim
  • (13) 44 20 017 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
  • ( 13) 44 38 310, ( 13) 44 38 311 - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
  • ( 13) 44 83 440 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
  • 801 120 002 - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10 – 22, w niedziele i święta w godzinach: 10 – 16)
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka ( bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 815 – 20)
  • 22 696 55 50 - Telefon Informacyjno – Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka ( czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 815 – 1615 )
  • 116 111 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dzieci Niczyje”
  • 987 - bezpłatny, całodobowy numer alarmowy o charakterze informacyjno – koordynacyjnym dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
  • 116 006 - bezpłatny telefon dla Ofiar Przestępstw
  Czytaj Więcej o: Ważne telefony
 • Co należy wiedzieć o przemocy

  Co to jest przemoc w rodzinie?

  Według definicji przyjętej w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) przemoc w rodzinie należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Co należy wiedzieć o przemocy
 • Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

  Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.

  Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

  Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

  Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Czytaj Więcej o: Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Główne założenia funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2011 roku został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Osieku Jasielskim.
  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i jednostek organizacyjnych:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim - Iwona Urbaniec, Anastazja Rolek,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającym przy Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim – Jolanta Maguda,
  • Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie – Ryszard Bors, Wiesław Rogowski,
  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielski – Anna Dybaś,
  • Placówek oświatowych z terenu Gminy Osiek Jasielski – Agnieszka Bal, Iwona Gumienna,
  • Kurator Specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jaśle – Barbara Szajnar - Krajewska,
  • Organizacji pozarządowej – Grażyna Rak.

  Zespół działa na podstawie porozumień zawartych miedzy Wójtem a podmiotami wymienionymi powyżej.
  Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.
  Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

  W razie pytań prosimy dzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - tel. 789 235 948

  Czytaj Więcej o: Główne założenia funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Banery/Logo