Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Artykuły

 • Ważne telefony

  • (13) 44 38 376 - Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie
  • 789 235 948 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim
  • (13) 44 20 017 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
  • ( 13) 44 38 310, ( 13) 44 38 311 - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
  • ( 13) 44 83 440 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
  • 801 120 002 - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10 – 22, w niedziele i święta w godzinach: 10 – 16)
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka ( bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 815 – 20)
  • 22 696 55 50 - Telefon Informacyjno – Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka ( czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 815 – 1615 )
  • 116 111 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dzieci Niczyje”
  • 987 - bezpłatny, całodobowy numer alarmowy o charakterze informacyjno – koordynacyjnym dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
  • 116 006 - bezpłatny telefon dla Ofiar Przestępstw
  Czytaj Więcej o: Ważne telefony
 • Co należy wiedzieć o przemocy

  Co to jest przemoc w rodzinie?

  Według definicji przyjętej w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1249 z późn. zm.) przemoc domową należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

  1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Co należy wiedzieć o przemocy
 • Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

  Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy domowej, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.

  Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji u tych osób.

  Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

  Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej

  Czytaj Więcej o: Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Główne założenia funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2011 roku został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Osieku Jasielskim.
  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i jednostek organizacyjnych:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim - Iwona Urbaniec, Anastazja Rolek,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającym przy Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim – Jolanta Maguda,
  • Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie – Ryszard Bors, 
  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielski – Anna Dybaś,
  • Placówek oświatowych z terenu Gminy Osiek Jasielski – Agnieszka Bal, 
  • Organizacji pozarządowej – Grażyna Rak.

  Zespół działa na podstawie porozumień zawartych miedzy Wójtem a podmiotami wymienionymi powyżej.
  Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.
  Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

  W razie pytań prosimy dzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - tel. 789 235 948

  Czytaj Więcej o: Główne założenia funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Banery/Logo