Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Zasiłek rodzinny z dodatkami. "Zasada złotówka za złotówkę".

Świadczenia te przyznaje się na wniosek udostępniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 674,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i 764,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Brane są pod uwagę dochody z 2020 roku na bieżący okres zasiłkowy tj. 2021/2022. Dochody te koryguje się na bieżąco jeżeli nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu.

 

Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

Wysokość zasiłku rodzinnego to 95,00 zł miesięcznie dla dziecka do 5 roku życia, 124,00 zł miesięcznie dla dziecka od 5 do 18 roku życia i 135,00 zł miesięcznie dla osoby uczącej się między 18 a 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: 

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo 1000,00 zł,
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 400,00 zł miesięcznie.
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 273,00 zł.
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł,
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 zł do piątego roku życia, 110,00 zł powyżej piątego roku życia. 
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 69,00 zł, w przypadku zamieszkiwania przez dziecko w internacie 113,00 zł.
 7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę”

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego,  zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodzin.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;  oraz następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;  dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

podzielonych przez 12 miesięcy.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą ”złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanych dochodach z gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym

 

Banery/Logo