Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Pomoc Społeczna

Artykuły

 • Procedura ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej - wymagane dokumenty

  Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

  Podstawą udzielenia pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni.  Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Podczas wywiadu ustala się dane osób zobowiązanych do alimentacji, w celu rozeznania możliwości pomocy rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej.

  Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Procedura ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej - wymagane dokumenty
 • Świadczenia niepieniężne

  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc może być udzielana w postaci świadczeń niepieniężnych.

  Do świadczeń niepieniężnych należą:

  1. praca socjalna, 
  2. interwencja kryzysowa,
  3. poradnictwo specjalistyczne,
  4. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  5. schronienie,
  6. pokrycie kosztów pogrzebu,
  7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  8. bilet kredytowany, 
  9. składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
  10. składki na ubezpieczenia społeczne, 
  11. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
  12. posiłek, 
  13. niezbędne ubranie, 
  14. mieszkanie chronione, 
  15. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
  16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, 
  17. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. 

  Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

  Czytaj Więcej o: Świadczenia niepieniężne

Banery/Logo